Formularze na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości są także umieszczone formularze wniosków i skarg

Można zatem z nich także skorzystać:

Tu jest przekierowanie na stronę MS

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-wniosku-o-wszczecie-egzekucji-oraz-skargi-na-czynnosci-komornika