Wnioski i oświadczenia do pobrania

Wniosek o wszczęcie egzekucji sprawy cywilne (pdf)

Wniosek o wszczęcie egzekucji sprawa cywilna (doc)

Wniosek o wykonanie doręczenia (pdf)

Wniosek o wykonanie doręczenie (doc)

Wniosek o wykonanie spisu inwentarza (pdf)

Wniosek o wykonanie spisu inwentarza (doc)

Wniosek o wykonanie zabezpieczenia(pdf)

Wniosek o wykonanie zabezpieczenia (doc)

Wniosek o egzekucję alimentów osoba małoletnia (pdf)

Wniosek o egzekucję alimentów osoba małoletnia (doc)

Wniosek o egzekucję alimentów osoba pełnoletnia (pdf)

Wniosek o egzekucję alimentów osoba małoletnia (doc)

Wniosek o opróżnienie lokalu (pdf)

Wniosek o opróżnienie lokalu (doc)

Wniosek i skarga na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

 

Do wniosku należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego zgodnie z art. 776 i 777 kpc:

art. 776 kpc

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności […]

art. 777 § 1 kpc

Tytułami egzekucyjnymi są: orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem; orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem; ugoda przed mediatorem, inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej; akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek […]